Trenutno pregledavate Održani sastanak s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima i Sveučilištem Sjever u Varaždinu

Održani sastanak s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima i Sveučilištem Sjever u Varaždinu

U sklopu Elementa 1. Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti, aktivnost 1.4. uspostava suradnje s visokim učilištima i/ili znanstvenim organizacijama u provedbi aktivnosti iz Elemenata 1., 2., 3. i 4. te u području istraživanja i razvoju/uvođenju inovacija. 03.ožujka 2021. godine održan je sastanak s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima, a 10.03.2021. sa Sveučilištem sjever u Varaždinu

Na sastancima predstavljen je projekt: Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ i aktivnostima koje se provode u sklopu projekta. Dekanica Visokog učilišta, Mirjana Ivanek-Martinčić iskazala je veliki interes oko suradnje, predstavljanje učilišta na sajmu AGROFEST te učenicima RCK-a, mogućnošću korištenja novih praktikum i ostalih sadržaja koji su planirani u sklopu projekta. Ujedno je i predstavila učilište i njihove smjerove te područja obrazovanja. Gospođa Dijana Horvat upoznala nas je sa njihovom genetskom bazom biljnih gena, predstavila je praktikume i način održavanja vježbi za studente. Spomenula je znanstvena  istraživanja koja provodi Učilište te mogućnost sudjelovanja RCK-a u novim istraživanjima koja će se provoditi.  Visoko gospodarsko učilište ponudilo je stručnu pomoć u svim segmentima gdje će nam biti potrebna.

Rektor Sveučilišta Sjever Marin Miković predstavio je programe preddiplomskog studija, diplomskog studija i postdiplomskog studija koji se mogu povezati s djelatnošću RCK-a. Moguća je suradnja u područjima elektrotehnike, mehatronike, prehrambene tehnologije i zaštiti okoliša, recikliranju i ambalaži. Od diplomskih studija moguća je suradnja u područjima multimedija, poslovna ekonomija i ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša. Ponuđena je suradnja i dobiveni su kontakti za daljnje dogovore i suradnju.

posljednje objave