FlorCert for future – Master (FFF-M)

FlorCert za budućnost – majstor (FFF-M)                                       

FlorCert for future – Master (FFF-M)

Broj projekta: 2021-1-HR01-KA220-VET-000025762

Projekt je nastao kao logičan nastavak prethodnih projekata koje su škole u Florcert mreži uspješno provele, a s  ciljem objedinjavanja temeljnih znanja i podizanja razine stručnih vještina za zanimanje cvjećar do majstorskog nivoa.

TRAJANJE PROJEKTA:

  1. studenog 2021. – 30. travnja 2024. (30 mjeseci)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

272.585,00 €

FINANCIRANJE:

Sufinancirano Erasmus+ programom Europske unije

VODEĆI PARTNER:

Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan (Hrvatska)

PARTNERI NA PROJEKTU:

Floristernas Yrkesråd  (Švedska)

Floweracademy.si  (Slovenija)

Tradizione e cultura   (Italija)

Poljoprivredna škola sa domom učenika PK Beograd (Srbija)

 

PROJEKTNI REZULTATI:

Vodič kroz modularno usavršavanje nastavnika i mentora kod poslodavaca prema FlorCert-u, u kojem će biti opisani načini na koji se stječu znanja i vještine i pripadajuće kompetencije za pojedini modul/nivo FlorCert-a.

Ovaj projekt uključuje interaktivne sadržaje kao što su video zapisi, kvizovi, igre pamćenja i razne vrste pitanja u cvjećarskoj nastavi čija će primjena pridonijeti inovativnijem i atraktivnijem pristupu učenju. Nastavni sadržaji također će biti usmjereni na ekološki prihvatljive načine izrade cvjetnih aranžmana od biorazgradivih materijala, kao i na recikliranje i gospodarenje otpadom.

Izrada aplikacije za cvjećare koja će olakšati komunikaciju nastavnika, učenika i mentora s poslodavcima. Razvijena aplikacija bit će osnova za olakšanu međunarodnu komunikaciju, razmjenu ideja i stručnosti. Povećanjem vještina nastavnika i poslodavaca jačat će se kvaliteta škole i poslodavca, što će pozitivno utjecati na struku, a učenici će biti bolje pripremljeni za izazove europskog tržišta rada.

VODITELJ PROJEKTA: Blanka Pazman

Projektna aktivnost Learning, teaching, training LTT 1 – Vještine za Master FlorCert odvijala se u Lidköpingu u Švedskoj od 6. – 12. 03. 2022.
Prisutni partneri iz Slovenije, Italije i Hrvatske
Švedski partner je organizirao tečaj o organizaciji, pripremama, sadržajima, metodama, vještinama i polaganju Yourneyman certifikata i majstorskog ispita.

Projektna aktivnost LTT 2 – Sinergija cvjetnog dizajna i povijesne umjetničke arhitekture
Italija Francavilla 21.-27.2022.
Prisutni partneri iz Švedske, Slovenije i Hrvatske
Sabina Šegula, Silvia Romagnoli, Daniela de Rubes i Blanka Pazman polažile su Journymen certifikat,
njihov mentor je bio Mikael Sörensson, a radove je ocjenjivala tročlana međunarodna komisija iz
Švedske.
Drugi dio LTT bio je posvećen eksperimentiranju s novim metodama poučavanja – shvatiti
arhitektonski povijesni prostor kroz 5 osjetila.

1. Transnacionalni projektni sastanak
Održan je kod slovenskog partnera Floweracademy.si u Radovljici od 24.-30.05.2022.
Partneri su radili na ostvarivanju rezultata 1 (vodič kroz modularno usavršavanje nastavnika i mentora kod poslodavaca prema FlorCestu), posjetili mjesto planiranog multiplicirajućeg događanja u Sloveniji – Volčji potok i prisostvovali kratkom predavanju o izradi kraćih video zapisa vezano uz realizaciju rezultata 2 ovog projekta.

2. Transnacionalni projektni sastanak
Održan je u Švedskoj u Malmeu od 1.-7. 10.2022. Projektni partneri obišli su botaničke vrtove renomirane cvjećarnice u Copenhagenu, Malmeu u svrhu upoznavanja sa proizvodnjom i upotrebom ekološki prihvatljivih materijala u cvjetnom dizajnu. Također su radili na projektnim zadaćama i realizaciji rezultata 2 projekta – interaktivni sadržaji.

3. Transnacionalni projektni sastanak
Održan je u Italiji od 25.04.-1.05.2023.
Projektni partneri pregledali su do tada izrađena videa i tekstove, odnosno Interaktivne sadržaje i
nove sadržaje održivog razvoja kao dopuna postojećih obrazovnih sadržaja za cvjećarsku struku.
Utvrdili su sadržaje i termine za polaganje majstorskog ispita za partnere i posjetili najvećeg
proizvođača i izvoznika sukulenata u Italiji.

1. Multiplier događanje
Prvo događanje sa multiplicirajućim djelovanjem održalo se u Sloveniji Volčji potok od 2.06.-
3.06.2023. Na događaju predstavili su se svojim radom mladi cvjećari koji su polagali osnovni
FlorCert ispit i kandidatkinja koja je položila Yournymen certifikat. Na pozornici sa poznatim
nizozemskim cvjećarom radili su i naši mladi cvjećari partnerskih škola koji se pripremaju za
polaganje osnovnog nivoa FlorCert ispita, sve to u svrhu predstavljanja brošure i vodiča kako
postati majstor florist prema Florcertu (rezultat 1 i rezultat 2). Ujedno su predstavljeni i kandidati
za polaganje majstorskog ispita.

2. Multiplier događanje
Drugo događanje sa multiplicirajućim djelovanjem održalo se u Italiji Tussio od 21.08.-
22.08.2023. Za predstavljanje rezultata 1 i 2. ovog projekta izabrano je natjecanje učenika
partnerskih škola i ostalih koji su se željeli pridružiti. Također je kandidat iz Italije polagao
FlorCert ispit prema tehničkom opisu i načinu vrednovanja po FlorCertu. Vrednovanje i zadaci biti
će predstavljeni u rezultatu 3 tj. u aplikaciji za floriste koja je u razvoju. Ovo događanje spojilo je
učenike, škole, mentore, poslodavce, pripadnike cvjećarske industrije koja je jaka u Italiji sa
ljubiteljima cvijeća i ostalom javnošću.

Projektna aktivnost LTT 3 – Kako koristiti App floristički alat
Marčan, 25.09. – 1.10.2023.
Prisutni partneri iz Švedske, Slovenije, Italije, Srbije
Švedski partner upoznao je partnere sa aplikacijom koja je djelomično napravljena. Svrha izrade
aplikacije je omogućiti bolju međusobnu komunikaciju učenika, nastavnika i mentora kod
poslodavaca kroz praćenje postignuća učenika, vrednovanje i samovrednovanje.
Drugi dio aktivnosti odnosio se na sudjelovanje učenika partnerskih škola na dva međunarodna
natjecanja – Marčan i Nijemci. Ujedno su to bili susreti učenika, poslodavaca i mentora, koji će biti
upoznati sa završenom aplikacijom.

Videozapisi u nastavku prikazuju naredne rezultate projekta.

Plastic container

Cups

Straws

Tin cans

Glass base

Bouquet