Pristup informacijama

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje u Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ u Marčanu je Željka Gradečak, tajnica škole

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

– pisanim putem na adresu

Srednja škola „Arboretum Opeka“,
Marčan, ​Vinička 53
42207 Vinica

  • putem e-pošte: ured@ss-arboretumopeka-marcan.skole.hr
  • usmenim putem u tajništvu Škole ili
  • putem telefona na broj: 042/722-131

    svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati

Priloženi dokumenti:

posljednje objave

Postupak jednostavne nabave

USLUGA Izrada projektne dokumentacije parkirališta sa spojem na internu prometnicu te ishođenje potrebnih akata za gradnju parkirališta Poziv na dostavu ponuda Ponudbeni list TROŠKOVNIK

Read More »