Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Srednjoj školi „Arboretum Opeka“:

g. Dragan Brkić

Vinička 53, Marčan, 42207 Vinica

telefon:  042/722-131

e-mail adresa:  ured@ss-arboretumopeka-marcan.skole.hr

Priloženi dokumenti:

posljednje objave

Postupak jednostavne nabave

USLUGA Izrada projektne dokumentacije parkirališta sa spojem na internu prometnicu te ishođenje potrebnih akata za gradnju parkirališta Poziv na dostavu ponuda Ponudbeni list TROŠKOVNIK

Read More »