Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Srednjoj školi „Arboretum Opeka“:

g. Dragan Brkić

Vinička 53, Marčan, 42207 Vinica

telefon:  042/722-131

e-mail adresa:  ured@ss-arboretumopeka-marcan.skole.hr

Priloženi dokumenti:

posljednje objave