Trenutno pregledavate Održani inicijalni sastanci u Osnovnim školama Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-Križevačke i Krapinsko-Zagorske županije

Održani inicijalni sastanci u Osnovnim školama Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-Križevačke i Krapinsko-Zagorske županije

U sklopu Elementa 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK, aktivnost 4.2. Organizacija radionica za roditelje i učenike osnovnih škola u svrhu informiranja o mogućnostima koje Centar pruža, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon završetka školovanja te provedba profesionalnog usmjeravanja za učenike osnovnih škola, održano je ukupno 84 inicijalnih sastanka u Osnovnim školama i to: 42 inicijalna sastanka u Osnovnim školama na području Varaždinske županije, 14 inicijalnih sastanka u Međimurskoj županiji, 12 inicijalnih sastanka u Koprivničko-Križevačkoj županiji i 16 inicijalnih sastanka u Osnovnim školama Krapinsko – zagorske županije. 

Svrha održanih inicijalnih sastanaka je promocija strukovnih zanimanja i rada RCK-a te informiranje o aktivnostima i programima koje provodi RCK, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon završetka školovanja, organizacija prezentacije RKC-a te radionica za roditelje i učenike u RCK-u i Osnovnim školama na različite teme (Izrada vertikalnog vrta, Božićna radionica, Izrada vrtnog jezerca, Izrada povišenih gredica, Hoteli za kukce, Čuvajmo i sadimo tradicijske vrste ukrasnog grmlja i sl.). 

Svi ravnatelji/ce iskazali su veliki interes za sudjelovanjem u projektnoj aktivnosti te smatraju da će radionice i prezentacija Centra biti izuzetno korisna.  Osnovne škole koriste svaku priliku da svojim učenicima prezentiraju nove sadržaje, jer i same provode različite aktivnosti vezane uz prirodu te su motivirani za suradnju s RCK-om.

Na sastancima je napomenuto je kako je bitna suradnja Osnovnih škola i RCK-a koji će svojim kapacitetima doprinijeti kvaliteti usvajanja teoretskih i praktičnih znanja te mogućnostima daljnjeg obrazovanja u RCK-u.

posljednje objave