ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor Srednje škole „Arboretum Opeka“
u mandatu 11. siječnja 2021. – 10. siječnja 2024.

Školski odbor čini 7 članova

Predstavnici osnivača
Filip Hohnjec
Emil Jurič
Sanja Klepać

Predstavnik Vijeća roditelja
Igor Jambrešić

Predstavnik Radničkog vijeća
Verica Tot

Predstavnici Nastavničkog vijeća
dr. sc. Branimir Štimec
Tihana Dvorski Kralj – predsjednica Školskog odbora