opac

PROCEDURA IZDAVANJA DUPLIKATA/PRIJEPISA SVJEDODŽBI

                Zahtjevi za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi predaju se radnim danom od 8 do 13 sati obrascem Zamolbe za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe koji se može preuzeti u tajništvu škole ili u privitku na ovoj stranici.

                Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu istovjetnom originalu a ako škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje se prijepis na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika ovjeren od strane ravnatelja.

                Ukoliko se izdaje duplikat na originalnom obrascu izgubljenu svjedodžbu potrebno je proglasiti nevažećom objavom u Narodnim novinama a dokaz o objavi prilaže se zamolbi.

                Temeljem Tar.br.1 Tar.br.4. Uredbe o tarifi upravnim pristojbi (Narodne novine br. 92/2021.) od 01. rujna 2021. godine upravna pristojba za izradu duplikata svjedodžbe se ne naplaćuje.

                Na račun škole uplaćuju se troškovi izrade (10,61 € (80,00 kn) za svjedodžbu o završnom ispitu i 5,30 € (40,00 kn) za razrednu svjedodžbu)

IBAN: HR0523600001102717717 

Poziv na broj: svoj OIB – uplata za duplikat/prijepis svjedodžbe

                Duplikate svjedodžbi ili potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.