Rural Advisory Monitoring and Evaluation System  linked to Precision Learning (RAMONES-PL) 

RAMONES-PL

Rural Advisory Monitoring and Evaluation System  linked to Precision Learning (RAMONES-PL) 

Erasmus+ Call 2020 Round 1 KA2

Cooperation for innovation and the exchange of good practices

KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training

Cilj našeg projekta je jačanje ruralnih savjetodavnih službi kako bi poboljšale svoje standarde kroz sustav praćenja i vrednovanja, koji istovremeno može podržati razvoj ciljanog, personaliziranog programa strukovnog osposobljavanja koji se temelji na radu i uspostavu sheme certificiranja kvalitete.

Izraz preciznost nije nepoznat u poljoprivredi, međutim, pokazat ćemo da – osim tehnologije proizvodnje – može biti relevantan i uspješno primijenjen u prijenosu znanja, u korist pružatelja usluga i njihovih klijenata. Cilj aktivnosti učenja je razviti kompetencije u određenim područjima u kojima naša primarna fokus grupa, ruralni savjetnici nemaju ili im nedostaju odgovarajući kapaciteti, dok, prema rezultatima programa učenja, očekujemo da će se povećati kvaliteta radnog učinka, nakon čega će trebati uvesti shemu certificiranja.

Planiramo primijeniti novu metodu korištenja vrhunskog (digitalnog, internetskog) sustava praćenja usluga, pored tradicionalnih tehnika prikupljanja podataka, kako bi podržali prikupljanje detaljnijih podataka s obzirom na povećanu količinu i kvalitetu istih, ravno s  terena (tamo gdje se usluga zapravo i odvija).

Naše glavne ciljne skupine su:

1) ruralni savjetnici koji rade na terenu (pružajući pomoć klijentima u rješavanju njihovih stvarnih problema, koji proizlaze iz svakodnevne prakse i uvođenje inovativnih metoda),
2) organizacije davatelja usluga, koje koordiniraju rad svojih savjetnika i odgovorne su za  cjelokupni proces,  kao sekundarna skupina,
3) klijenti usluga, prvenstveno poljoprivrednici i ruralni poduzetnici.

Rezultati projekta će se razviti kroz aktivnosti projekta, a  one će se vezati jedan na druge. Prvi rezultat bit će Rječnik kompetencija za prepoznavanje glavnih poslovnih procesa, kompetencija, kategorija, pokazatelja i izvora podataka specifičnih za savjetodavne aktivnosti. Metodologija projekta RAMONES-PL koji će opisati tijek postupka i srodne komponente praćenja usluga, vrednovanja i preciznog učenja. U trećem ćemo koraku postaviti informacijski sustav upravljanja podacima. U sljedećoj fazi, Program učenja bit će implementiran u radno okruženje, uz sudjelovanje 24 ruralna savjetnika i gotovo 300 klijenata usluga. Paralelno će se raditi aktivnosti vezane uz certificiranje, koje obuhvaćaju razvoj vlastitog tržišno orijentiranog sustava osiguranja kvalitete prema konceptu projekta, te pripremu za međunarodnu standardnu certifikaciju. Svi rezultati potrebni i prikladni za učinkovito širenje u zemljama projekta i širom EU bit će sažeti i objavljeni u Vodiču RAMONES.

Metodologija projekta prati najnovije profesionalne smjernice i političke preporuke koje je razvila Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a (Food and Agriculture Organization) i Globalni forum za ruralne savjetodavne usluge (Global Forum of Rural Advisory Services (GFRAS)), kao i nekoliko rezultata i metoda istraživanja iz predmetnog područja. Inovativni elementi odnose se na temeljni rad, preciznost, personalizirani pristup kao i napredno korištenje  IKT-a, digitalnih platforma i drugih alata.

Očekuje se bolji učinak pružanja usluga, a ugled savjetnika povećat će se od strane poslodavca i klijenta, uz veće zadovoljstvo na temelju bolje pružane usluge. Unaprijeđena znanja, vještine, povećane specifične i međufunkcionalne kompetencije savjetnika dovest će do povećanog povjerenja, potvrđenog nošenjem prepoznatljive „značke“, koju industrija i klijenti prihvaćaju i poštuju. Savjetnici će imati priliku proširiti svoje kontakte poljoprivrednika.

Za partnerske organizacije projekt će pružiti bolje razumijevanje korištenih inovativnih pristupa. Osigurati će se poboljšana učinkovitost pružanja usluga, održavanje baze znanja i provedba edukacije u organizaciji, kao i sustavnije uzimanje u obzir perspektive krajnjih korisnika, koristeći povratne informacije za razvoj usluge. Korištenje QA programa osigurava se bolja profesionalna slika i pozitivno prepoznavanje davatelja usluga.

Partneri:

  1. GAK OKTATO, KUTATO ES INNOVACIOS NON PROFIT KOZHASZNU KORLATOIT FELELOSSEGU TARSASAG Hungary (coordinator)
  2. CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA Italy
  3. FONDACIJA AGRO CENTAR ZA EDUKACIJA FACE The Republic of North Macedonia
  4. GAZDA KONTROLL KFT. Hungary
  5. LATVIJAS LAUKU KONSULTACIJU UN IZGLITIBAS CENTRS Latvia
  6. SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE Slovakia
  7. SREDNJA ŠKOLA “ARBORETUM OPEKA” Croatia

Trajanje projekta : 1 September 2020 – February 28 2023
Vrijednost projekta : 360.433,00 €

Više o samom projektu možete pročitati na Web stranici projekta
https://www.ramones.eu/en
https://www.facebook.com/pg/Erasmus-Ramones-PL-100324322295322/community/?ref=page_internal

Osobe za kontakt: Tihana Dvorski Kralj i Marina Šmidlehner

posljednje objave