Energetska obnova

Europska unija Zajedno do fondova EU logo

Naziv projekta:

„Energetska obnova zgrade Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan na adresi Vinička 53, Marčan, Vinica“

Korisnik: Srednja škola „Arboretum Opeka“

Kratki opis projekta:

Provedbom predviđenih mjera energetske obnove zgrade Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan  na adresi Vinička 53, Marčan, Vinica ostvarit će se smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 59,17% u odnosu na potrošnju godišnje primarne potrošnje energije prije provedbe mjera energetske učinkovitosti. Ugradnjom dizalice topline za grijanje/hlađenje u dijelu građevine uvode se nove mjere korištenja OIE.  Nadalje, osigurat će se smanjenje emisije CO2 za 61,89%. Aktivnostima promocije i vidljivosti podići će se svijest korisnika zgrade Srednje škole „Arboretum Opeka“, ali će i šira javnost biti informirana o učinkovitijem korištenju energije i svakodnevnim prednostima povećanja energetske učinkovitosti.

Energetska obnova zgrade SŠ „Arboretum Opeka“ uključivat će provedbu infrastrukturnih radova koji su neophodni kako bi se postigla ušteda potrošnje primarne energije. Navedene infrastrukturne mjere uključuju sanaciju ovojnice zgrade ETICS sustavom toplinske izolacije, zamjenu dotrajale vanjske stolarije PVC stolarijom RAL ugradnje, izolaciju stropova prema negrijanom tavanu, postavljanje novog pokrova, nove izolacije i novih obloga krova iznad grijanog prostora, rekonstrukciju sustava grijanja, postavljanje elektroinstalacija vezane uz nove strojarske sustave na objektu, instalaciju zaštite od djelovanja munje te uspostavu daljinskog očitovanja i slanja podataka u ISGE sustav.

Ciljevi i planirani rezultati:

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%) 52,81%.

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref.br.KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

 

Navedeni cilj će se postići kroz provedbu sljedećih aktivnosti:

·       izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratima,

·       povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora,

·       povećanje toplinske zaštite vanjskog zida,

·       povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru,

·       zamjena vanjske stolarije,

·       ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg,

·       zamjena ili uvođenje sustava hlađenja novim visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg,

·       uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode

·       uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta,

·       stručni nadzor građenja,

·       projektantski nadzor,

·       usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,

·       energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,

·       upravljanje projektom i administracija,

·       promidžba i vidljivost projekta

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 5.845.844,95 HRK. Od toga 3.172.495,70 HRK sufinancira Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Razdoblje provedbe projekta: 26.03.2018. – 03.04.2021.

Kontakt osoba za više informacija:
Rajka Tršinski, ravnateljica
Broj telefona: +385 42722131
Broj telefaksa: +385 42722131
E-pošta: ured@ss-arboretumopeka-marcan.skole.hr

 

posljednje objave