SŠ „Arboretum Opeka“ Marčan ovlaštena je institucija za provedbu izobrazbe o Održivoj uporabi pesticida temeljem Rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-320-20/22-02/156, URBROJ:525-06/253-22-3 od 16. prosinca 2022. godine.

Dana 19. travnja 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine 46/2022) koji je zamijenio do tada važeći zakon iz 2014. godine.

I novi zakon ima za cilj postizanje održive uporabe pesticida. Održivom uporabom pesticida postiže se smanjenje rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida. Osigurava se visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštita okoliša i očuvanje biološke raznolikosti.

Temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida propisana je i obaveza pohađanja izobrazbe o održivoj uporabi pesticida koja obuhvaća sve profesionalne korisnike, distributere i savjetnike koji žele nastaviti obavljati poslove korištenja pesticida, stavljanja na tržište te poslove savjetovanja o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida u okviru svoje djelatnosti.

Područja izobrazbe

  • Zakonski propisi vezani uz pesticide i njihovo korištenje
  • Održiva poljoprivreda, ekološka proizvodnja, štetni organizmi poljoprivrednih proizvoda
  • Sredstva za zaštitu bilja
  • Promet, skladištenje i primjena SZB
  • Opasnosti i rizici
  • Ostaci pesticida
  • Zaštita vode
  • Neciljani organizmi
  • Rezistentnost
  • Uređaji za primjenu SZB

SŠ „Arboretum Opeka“ trenutno provodi izobrazbu u jednom modulu – modul za profesionalne korisnike.

Cilj izobrazbe je poučiti profesionalne korisnike pesticida njihovoj primjeni, na način da se smanji rizik i štetni učinci uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te potaknuti integriranu zaštitu bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka u zaštiti bilja.

Edukacija se sastoji od osnovne izobrazbe i dopunske izobrazbe.

OSNOVNA IZOBRAZBA

Traje minimalno 15 školskih sati (izobrazba se održava kroz tri dana po 5 sati, a nakon izobrazbe provodi se ispit)

POTREBNA UPISNA DOKUMENTACIJA:

– preslika osobne iskaznice (obostrano – dokaz o navršenih 18 godina)

– preslika svjedodžbe o završenom školovanju – najmanje svjedodžba o završenoj

osnovnoj školi – najmanje u trajanju od 8 godina)

– dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko Internet bankarstva),

– ispunjena prijavnica (može se ispuniti i prije početka izobrazbe)

Troškovi predavanja, skripte i ispita: 45,00 € / 339,05 kn

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7.53450 HRK

DOPUNSKA IZOBRAZBA (za polaznike koji su položili osnovnu izobrazbu)

Traje 5 školskih sati (izobrazba i ispit održavaju se u jednom danu).

POTREBNA UPISNA DOKUMENTACIJA:

– preslika osobne iskaznice (obostrano),

– preslika potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe ili preslika iskaznice

(obostrano),

– dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko Internet bankarstva),

– ispunjena prijavnica (može se ispuniti i prije početka izobrazbe)

Troškovi predavanja i ispita: 20,00 € / 150,69 kn

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7.53450 HRK

Nakon uspješno završenog programa dobiva se potvrda o položenoj osnovnoj / dopunskoj izobrazbi, odobrenoj od strane Ministarstava poljoprivrede Republike Hrvatske.

Prijaviti se možete putem:

https://epoljoprivreda.mps.hr/ (prijava putem NIAS sustava e-Građani)

mail-a; ured@ss-arboretumopeka-marcan.skole.hr

vesna.sipek@gmail.com

na broj telefona 042/815045 ili mob: 098/9356027

PRIJAVNICA:     https://fis.mps.hr/dokumenti-obrasci/sve

Primjer za popunjavanje uplatnice

Nastavni materijali:

https://www.hapih.hr/wp-content/uploads/2019/06/Prirucnik_za_sigurno_rukovanje_i_primjenu_SZB_13112014.pdf

Više informacija možete pročitati u:

ZAKON O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_46_573.html

OBAVIJESTI O TEČAJEVIMA:

Modul: Profesionalni korisnici – osnovna izobrazba

Datum tečaja:  26., 27. i 28. lipnja 2023.

Vrijeme tečaja: 17:00 – 21:00 sat

Ispit: 28. lipnja od 21:15 – 22:00 sata

Dopunski ispit: 05. srpnja od 18:00 – 19:00 sati

Lokacija: SŠ “ARBORETUM OPEKA” Marčan, Vinička 53

Datum tečaja: 3., 4. i 5. srpnja 2023.

Vrijeme tečaja: 17:00 – 21:00 sat

Ispit: 5. srpnja od 21:15 – 22:00 sata

Dopunski ispit: 12. srpnja od 18:00 – 19:00 sati

Lokacija: SŠ “ARBORETUM OPEKA” Marčan, Vinička 53

Modul: Profesionalni korisnici – dopunska izobrazba

Datum tečaja:  30. lipnja 2023.,

                           07. srpnja.2023.

Vrijeme tečaja: od 17:00 do 21:00 sati

Ispit: 30. lipnja od 21:00 – 22:00 sati,

          07. srpnja od 21:00 – 22:00 sati

Dopunski ispit: 07. srpnja 2023. od 18:00 – 19:00 sati

                           14. srpnja 2023. od 18.00 – 19.00 sati

Lokacija: SŠ “ARBORETUM OPEKA” Marčan, Vinička 53