programi

Četverogodišnja zanimanja

AGROTEHNIČAR

Zanimanje objedinjuje sva znanja iz poljoprivrede bez obzira radi li se o biljnoj ili stočarskoj proizvodnji i pruža najbolju podlogu za nastavak školovanja. Kao agrotehničar znat ćeš prepoznati specifičnost pojedinih tehnologija u biljnoj i animalnoj proizvodnji,  primijeniti tehnologije uzgoja  biljne i animalne proizvodnje, upotrebljavati  strojeve, uređaje, alate i opremu u biljnoj i animalnoj proizvodnji, odabrati metode i sredstva za zaštitu bilja, provoditi načela dobre poljoprivredne prakse i održivog razvoja, pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite okoliša, primjenjivati osnove poduzetničkog poslovanja i organizacije rada.

VETERINARSKI TEHNIČAR

U tijeku nastave i prakse u školi i u veterinarskim stanicama, učenici se osposobljavaju za poslove pomoćnika veterinara u poslovima održavanja zdravlja stoke, primjene određenih postupaka u uzgoju i iskorištavanju životinja, te drugih zadaća propisanih zakonskim odredbama. Nakon položenog završnog ispita učenik se može zaposliti kao pomoćnik veterinara u stočarskoj proizvodnji, ili može nastaviti školovanje na srodnim fakultetima.

Trogodišnja zanimanja

CVJEĆAR

Težište je na upoznavanju, uzgoju, njezi i primjeni rezanog cvijeća, lončanica, zelenila i drugih materijala koji se koriste u izradi cvjetnih aranžmana. Učenici koji se žele baviti takvim poslovima moraju voljeti cvijeće, imati osjećaj za sklad, boje i uređenje okoliša i interijera. Nakon položenog završnog ispita zaposlenje mogu naći u vrtlarijama i cvjećarnicama ili mogu otvoriti samostalni obrt.  

POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK

Zanimanje kojim se stječu znanja, vještine i sposobnosti za proizvodnju poljoprivrednih kultura, primjenu agrotehničkih mjera – obrade, gnojidbe, sjetve i sadnje, žetve i zaštite poljoprivrednih kultura. Program obuhvaća i stočarsku proizvodnju što omogućuje organizaciju i vođenje vlastitog gospodarstva.

VRTLAR

S potrebnim znanjem i vještinama za proizvodnju ukrasnog bilja – grmlja, drveća i cvijeća te njihovu primjenu u oplemenjivanju i uređenju životnog i radnog prostora, mogu projektirati i uređivati okoliš ili se zaposliti u vrtnim centrima. Zanimanje obuhvaća široko obrazovanje – od poznavanja i primjene biljnih vrsta do uređenja, njege okoliša i aranžiranja.

POMOĆNI VRTLAR (TES)

Obrazovanje sa više praktične nastave i težištem na upoznavanju, uzgoju, njezi i primjeni ukrasnog bilja, grmlja, drveća, cvijeća, lončanica, zelenila i drugih materijala koje se koriste u uređenju okoliša i interijera. Može raditi na poslovima održavanja i njege vrtova, povrtnjaka ili zelenih površina, rasadnicima ukrasnog bilja.

KUHAR (JMO)

Danas vrlo atraktivno zanimanje koje omogućuje zapošljavanje u vrlo širokom spektru radnih mjesta na području ugostiteljsko-prehrambene djelatnosti. Iako se obrazovanje kuhara zasniva prvenstveno na pripremanju jela, tijekom školovanja osposobljavaju se i za ustrojavanje rada u kuhinji, naručivanje sirovina, namirnica i poluproizvoda te pravilno skladištenje istih, rukovanje raznim kuhinjskim strojevima, alatima, posuđem.

POMOĆNI KUHAR I SLASTIČAR (TES)

Cilj programa je usvajanje osnovnih znanja u ugostiteljstvu i turizmu, upoznavanje tehnologije, upoznavanje  robe i higijene te osposobljavanje za obavljanje radnih operacija pomoćnog kuhinjskog radnika.