Trenutno pregledavate Rezultati postupka jednostavne javne nabave “Materijali i pomoćna nastavna sredstva – modeli, makete, uzorci”

Rezultati postupka jednostavne javne nabave “Materijali i pomoćna nastavna sredstva – modeli, makete, uzorci”

U prilogu su Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda,  Zapisnik o otvaranju ponuda i Obavijest o odabiru.