ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor Srednje škole „Arboretum Opeka“

Školski odbor čini 7 članova

Predstavnici osnivača
Filip Hohnjec
Emil Jurič
Sanja Klepać

Predstavnik Vijeća roditelja
Marija Borščak

Predstavnik Radničkog vijeća
Verica Tot

Predstavnici Nastavničkog vijeća
dr. sc. Branimir Štimec
Tihana Dvorski Kralj – predsjednica Školskog odbor