Trenutno pregledavate Postupak jednostavne nabave

Postupak jednostavne nabave

USLUGA

Izrada projektne dokumentacije parkirališta sa spojem na internu prometnicu te ishođenje potrebnih akata za gradnju parkirališta