Trenutno pregledavate Prijave za upis kandidata za sudjelovanje u neformalnim programima obrazovanja odraslih

Prijave za upis kandidata za sudjelovanje u neformalnim programima obrazovanja odraslih

Srednja škola „Arboretum Opeka“ u sklopu projekta „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ koji provodi s partnerima Varaždinskom županijom, Srednjom školom Bedekovčina, Srednjom školom Ludbreg, Parkovi d.o.o. i Sveučilištem u Zagrebu Agronomski fakultet, razvila je neformalne programe obrazovanja odraslih, radionice i tečajeve (cjeloživotno obrazovanje) u trajanju od 4 do 20 sati ovisno o programu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 3 .Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Ukupna vrijednost projekta, ujedno i iznos bespovratnih sredstava jest 49.363.724,91 HRK, a sve projektne aktivnosti će se provesti u razdoblju od 29. lipnja 2020. do 29. prosinca 2023. godine.

Cjeloživotno obrazovanje je institucionalno organizirani sastavni dio cjeloživotnog učenja i usmjeren je na profesionalno osposobljavanje odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj.

Program je za polaznike besplatan.
Škola u sklopu projekta osigurava povrat putnih troškova za dolazak na radionicu/tečaj za osobe s prebivalištem/boravištem na području Varaždinske županije, Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije i Koprivničko – križevačke županije.
U program stručnog usavršavanja škola planira upisati do 9 polaznika po provedbi jednog programa.

Neformalni programi obrazovanja odraslih će se odvijati od rujna do prosinca 2023. godine, a polaznicima će nakon uspješno završenog programa biti izdana Potvrda o sudjelovanju.

Neformalni programi obrazovanja odraslih, te planovi i programi navedeni su kao prilog ovog poziva.

Radionice/tečajevi će se provoditi u SŠ „Arboretum Opeka“ i SŠ Bedekovčina ovisno o temi radionice, a u organizaciji su SŠ „Arboretum Opeka“.

Prijave na poziv s potrebnom dokumentacijom podnose se na e-mail adresu:
projekt.opeka@gmail.com ili osobno voditeljici projekta Marini Šmidlehner
u Upravu škole u vremenu od 8 do 13 sati, s naslovom „Prijava za neformalne programe – navesti program za koji se prijavljuje.

Jedan Kandidat može se prijaviti za više neformalnih programa.

Prijave su otvorene od 08.09.2023. do popunjavanja slobodnih mjesta.