Trenutno pregledavate Poziv na dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala

Poziv na dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala

Temeljem Odluke o početku provođenja postupka jednostavne nabave i Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave, KLASA: 003-06/17-01/7, URBROJ: 2189-153-07-17-3 od 17.05.2017.g. i Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave KLASA:003-05/18-01/1, URBROJ: 2186-153-07-18-1 od 02.03.2018, Naručitelj Srednja škola “Arboretum Opeka” objavljuje Pozivu na dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala.