Trenutno pregledavate Anketa za učenike škola koje sudjeluju na uspostavi RCK “Arboretum Opeka”

Anketa za učenike škola koje sudjeluju na uspostavi RCK “Arboretum Opeka”

„Dragi učenici,

pozivamo vas da u sklopu ovog upitnika iznesete svoja razmišljanja o izvanastavnim aktivnostima i planovima nakon završetka škole.
Upitnik se sastoji od 7 pitanja i  potrebno je svega nekoliko minuta vremena. Anketa je anonimnog karaktera i koristit će se isključivo u svrhu projekta Uspostave regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi  „Arboretum Opeka“.

Link za anketna pitanja: Anketa za učenike škola koje sudjeluju na uspostavi RCK “Arboretum Opeka” (google.com)

Zahvaljujemo na sudjelovanju!“