Trenutno pregledavate Stručno usavršavanje u Biotehniškem Centu Naklo

Stručno usavršavanje u Biotehniškem Centu Naklo

Nastavnici Srednje škole „Arboretum Opeka“, Srednje škole Bedekovčina i djelatnici Parkovi d.o.o., 20.05. i 21. 05. 2022. sudjelovali su na stručnom usavršavanju u Biotehniškem Centu Naklo u sklopu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“. Tema stručnog usavršavanja bila je vjenčana floristika.