Trenutno pregledavate 13. i 18. listopada u SŠ „Arboretum Opeka“ održani su sastanci radnih skupina.

13. i 18. listopada u SŠ „Arboretum Opeka“ održani su sastanci radnih skupina.

U sklopu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ Elementa 3. točke 3.1. Srednja škola „Arboretum Opeka“ zajedno sa partnerima SŠ Bedekovčina, SŠ Ludbreg, Parkovi d.d. i Agronomskim fakultetom razvijaju  program za stručno usavršavanje  nastavnika poljoprivredne skupine predmeta i program stručnog usavršavanja za mentore zaposlene kod poslodavca. U svrhu razvoja navedenih programa 13. i 18. listopada u SŠ „Arboretum Opeka“ održani su sastanci radnih skupina.

Cilj razvoja programa stručnog usavršavanja za nastavnike poljoprivredne skupine predmeta je stjecanje znanja i vještina nastavnika u skladu sa novim trendovima u poljoprivredi i zahtjevima tržišta rada.

Cilj razvoja programa stručnog usavršavanja za mentore zaposlene kod poslodavaca je stjecanje novih znanja i vještina  iz područja didaktike i metodike za rad s djecom i učenicima s teškoćama potrebnih za obavljanje vježbi, praktične nastave i stručne prakse kod poslodavaca.

posljednje objave