Trenutno pregledavate Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave – Nabava uredskog namještaja

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave – Nabava uredskog namještaja

U prilogu se nalaze dokumenti za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave – Nabava uredskog namještaja koju provodi Srednja škola „Arboretum Opeka“, Vinička 53, Marčan, 42243 Maruševec OIB: 07662038503.

Krajnji rok za podnošenje ponude je 17.11.2023. godine do 12:00 sati.