Trenutno pregledavate Postupak jednostavne nabave – Usluga postavljanja armature i sistema za obranu od tuče

Postupak jednostavne nabave – Usluga postavljanja armature i sistema za obranu od tuče

Temeljem Odluke o početku provođenja postupka jednostavne nabave i Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave, KLASA: 011-01/23-02/1, URBROJ: 2186-153-07-23-1 od 26.01.2023.g. Naručitelj Srednja škola “Arboretum Opeka” provodi postupak jednostavne nabave – Usluga postavljanja armature i sistema za obranu od tuče, s ciljem sklapanja Ugovora.