Trenutno pregledavate Projekt izgradnje korporativne kulture škole

Projekt izgradnje korporativne kulture škole

Školski Tim za kvalitetu radi na organizaciji edukacija, radionica, i dr. aktivnosti kako bi potaknuo svijest svih djelatnika da iznađu način da pruže maksimum u radu i dignu kvalitetu svoga rada na višu razinu.
Cilj je da škola postane brend, prepoznatljiva po vrijednostima koje nudi.
Centri kompetentnosti slični nama, bez izgrađene korporativne kulture ustanove nemaju perspektivu, pogotovo ne oni kao mi koji imaju zadatak postati samoodrživi.
Izgradnja korporativne kulture je dugotrajan proces, a današnja radionica je dio tog procesa kao i slijedeće koje će se održati.