Trenutno pregledavate PROJEKT „UTJECAJ KUĆNIH LJUBIMACA NA MENTALNO ZDRAVLJE LJUDI“

PROJEKT „UTJECAJ KUĆNIH LJUBIMACA NA MENTALNO ZDRAVLJE LJUDI“

„Utjecaj kućnih ljubimaca na mentalno zdravlje ljudi“ projekt je na kojem smo radili tijekom školske
godine 2021./2022. a sufinancirala ga je Varaždinska županija s iznosom od 10.000,oo kn. Projekt se provodio u okviru Građanskog odgoja i obrazovanja.
U novije vrijeme ljudi su sve više izloženi stresu koji može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.
Do danas je proveden velik broj istraživanja koja nam svojim rezultatima ukazuju kako smanjiti stres.
Mnoga istraživanja pokazala su da je jedan od vrlo efikasnih načina suzbijanja stresa te poboljšanja
fizičkog i psihičkog zdravlja upravo aktivnost vezana uz kućne ljubimce, što je i bio povod za odabir
ove teme. Nažalost, istovremeno smo svjedoci velikog broja napuštenih životinja od strane
neodgovornih vlasnika.
Izravni korisnici projekta kojeg su učenici i nastavnici škole (130 učenika te oko 60 nastavnika).
Sudionici projekta bili su nastavnici: Dražen Čretni, Lana Hajsok, Elena Kostanjevec, Nataša Posavec (voditelj projekta) a u prvom dijelu provedbe projekta uključena je bila i dosadašnja ravnateljica Rajka Tršinski.
Učenici su sudjelovali u izradi edukativnih materijala, izradi i obradi ankete, u izradi vrećica sa
životinjskim motivima te izradi ležajeva za kućne ljubimce.
Aktivnost smo započeli formiranjem grupe učenika koji je neposredno sudjelovala u projektu zajedno s voditeljima/nastavnicima, uglavnom učenici 3. i 2 razreda zanimanja veterinarski tehničar. Nakon toga izradili smo anketni listić s 30 pitanja koja uključuju dob ispitanika, kojeg kućnog ljubimca posjeduje, dnevne obaveze vezane uz kućnog ljubimca, vrijeme tokom dana aktivno provedeno uz kućnog ljubimca, je li kućni ljubimac steriliziran (pas/mačka), pozitivni i negativni utjecaji na vlasnika.
Anketne listiće podijelili smo svim učenicima i zaposlenicima u SŠ „Arboretum Opeka“ Marčan.
Anketne listiće dijelili smo učenicima i zaposlenicima OŠ Vinica koje smo zamolili za suradnju. Prikupili smo ukupno 98 ispunjenih anketnih listića, a rezultati su bili usklađeni s našim očekivanjima. Naše istraživanje je pokazalo da su naši ispitanici u najvećoj mjeri vlasnici pasa i mačaka, u manjoj mjeri ispitanici posjeduju ostale kućne ljubimce od kojih navode zeca, akvarijske ribice, papige, hrčke, zamorce, kornjače, žabe i zmije. Pokazalo se da kućni ljubimci u velikoj mjeri pozitivno utječu na fizičko i mentalno zdravlje ljudi.
Sudionike ankete smo zamolili (ukoliko žele) da nam ustupe fotografiju svojeg kućnog ljubimca kako bi učenici mogli napraviti digitalni album kućnih ljubimaca čiji su vlasnici učenici i zaposlenici naše škole. Prikupljenim fotografijama kućnih ljubimaca učenici su izradili digitalni album .
Učenici su pod vodstvom nastavnika obrađivali prikupljene podatke ankete, prikazali ih u obliku
grafikona, interpretirali te usporedili s postojećom stručnom literaturom. Nakon provedenog
projekta učenici su izraditi PowerPoint prezentaciju u kojoj prikazuju tijek provedbe aktivnosti i
dobivene rezultate. PowerPoint prezentacija predstavljena je učenicima, nastavnicima SŠ „Arboretum Opeka“ Marčan, roditeljima i sudionicima lokalne zajednice.
Učenici su u digitalnom alatu Canva izrađivali brošuru koja ukazuje na učinke kućnog ljubimca na
čovjeka, pozitivne, ali u određenim situacijama i negativne (npr. neke bolesti…). Brošura je
podijeljena učenicima, roditeljima i svim zainteresiranim stanovnicima lokalne zajednice. Izrađeni su i plakati s tematikom vezanom uz razne vrste kućnih ljubimaca (karakteristike pojedinih vrsta…).
Projekt ima edukativni karakter s naglaskom na kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca zbog
velikog broja napuštenih životinja i u našoj sredini.

Platnene vrećice sa životinjskim motivom prodavane su u školi a za prikupljen novac kupljena je
hrana za pse. Izrađene ležajeve, hranu i kupljene transportere za pse donirali smo udruzi Spas u
Varaždinu, koja brine za napuštene životinje smještene u azilu te na taj način završili ovaj projekt.
Cilj našeg projekta bio je: ukazati na pozitivan utjecaj kućnih ljubimaca na fizičko i psihičko ljudsko
zdravlje, ukazati na obavezu brige o kućnom ljubimcu kojeg imamo, utjecati na svijest ljudi o potrebi
kontroliranog razmnožavanja kućnih ljubimaca, senzibilizirati javnost prema napuštenim životinjama, povezati različite nastavne predmete (biologija, kemija, predmeti iz veterinarske struke, psihologija, etika).