OBAVIJEST O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Nabava usluge organizacije specijaliziranog sajma Agrofest

Naziv: Srednja škola Arboretum Opeka
Adresa: Marčan Vinička 53, 42243 Maruševec
OIB: 07662038503
KLASA: 400-06/22-01/1
URBROJ: 153-01-22-5
Marčan, 07. veljača 2022.

OBAVIJEST O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

 1. Naziv predmeta nabave: Nabava usluge organizacije specijaliziranog sajma Agrofest;
 2. Procijenjena vrijednost (kn, bez PDV): 155.100,00 kn;
 3. Planirani rok početka pružanja usluge: veljača 2022.;
 4. Planirani rok završetka pružanja usluge: prosinac 2023.;
 5. Mjesto pružanja usluge: Školsko dvorište Srednje škole „Arboretum Opeka“;
 6. Dinamika pružanja usluge: Sajam će se održati tri puta tijekom trajanja projekta;
 7. Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje na temelju ispostavljenih računa u roku 30 dana;
 8. Opis predmeta nabave: Predmet nabave usluge organizacije specijaliziranog sajma Agrofest je podijeljen u grupe kako slijedi:
  Grupa 1. – Najam štandova s uključenim transportom, istovarom, montažom, demontažom i utovarom;
  Grupa 2. – Najam s transportom, istovarom, montažom, demontažom i utovarom šatora;
  Grupa 3. – Osiguranje sajmenog prostora; CPV oznaka:79956000-0 – Usluge organiziranja izloži i sajmova
 1. Kontakt osoba: Nataša Opačić, tel: 01/6599-579, e-mail:natasa.opacic@spi.hr
 2. Ostali dokumenti: Opis poslova i Troškovnici po grupama sastavni su dio Poziva za dostavu ponuda.
 3. Poziv za dostavu ponuda upućuje se  putem e-mail ponuditeljima najmanje na tri adrese.
 4. Rok za dostavu ponuda je 25. veljača 2022. godine u 13:00 sati.

Priloženi dokumenti:

posljednje objave

Postupak jednostavne nabave

USLUGA Izrada projektne dokumentacije parkirališta sa spojem na internu prometnicu te ishođenje potrebnih akata za gradnju parkirališta Poziv na dostavu ponuda Ponudbeni list TROŠKOVNIK

Vidi više...