OBAVIJEST O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Nabava usluge organizacije specijaliziranog sajma Agrofest

Naziv: Srednja škola Arboretum Opeka
Adresa: Marčan Vinička 53, 42243 Maruševec
OIB: 07662038503
KLASA: 400-06/22-01/1
URBROJ: 153-01-22-5
Marčan, 07. veljača 2022.

OBAVIJEST O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

 1. Naziv predmeta nabave: Nabava usluge organizacije specijaliziranog sajma Agrofest;
 2. Procijenjena vrijednost (kn, bez PDV): 155.100,00 kn;
 3. Planirani rok početka pružanja usluge: veljača 2022.;
 4. Planirani rok završetka pružanja usluge: prosinac 2023.;
 5. Mjesto pružanja usluge: Školsko dvorište Srednje škole „Arboretum Opeka“;
 6. Dinamika pružanja usluge: Sajam će se održati tri puta tijekom trajanja projekta;
 7. Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje na temelju ispostavljenih računa u roku 30 dana;
 8. Opis predmeta nabave: Predmet nabave usluge organizacije specijaliziranog sajma Agrofest je podijeljen u grupe kako slijedi:
  Grupa 1. – Najam štandova s uključenim transportom, istovarom, montažom, demontažom i utovarom;
  Grupa 2. – Najam s transportom, istovarom, montažom, demontažom i utovarom šatora;
  Grupa 3. – Osiguranje sajmenog prostora; CPV oznaka:79956000-0 – Usluge organiziranja izloži i sajmova
 1. Kontakt osoba: Nataša Opačić, tel: 01/6599-579, e-mail:natasa.opacic@spi.hr
 2. Ostali dokumenti: Opis poslova i Troškovnici po grupama sastavni su dio Poziva za dostavu ponuda.
 3. Poziv za dostavu ponuda upućuje se  putem e-mail ponuditeljima najmanje na tri adrese.
 4. Rok za dostavu ponuda je 25. veljača 2022. godine u 13:00 sati.

Priloženi dokumenti:

posljednje objave