Znanjem za bolje sutra 2019

Znanjem za bolje sutra (Erazmus +, KA1), broj projekta  2019-1-HR01-KA102-16-060459

Trajanje:  1. godina, 01.07.2019. – 30.06.2020 – produžen zbog pandemije do 30.06.2022.

Vrijednost projekta: 100.677,00 EUR

Nositelj projekta: Srednja škola „Arboretum Opeka“

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja. Srednja škola „Arboretum Opeka“ još od 2015. godine uključena je u Erasmus + projekte.  Projekt Znanjem za bolje sutra 2019. ukupne je vrijednosti  100.677,00 EUR.  U ovaj projekt uključeno je 36 učenika, 7 nastavnika poljoprivredne struke i 6 pratitelja. Projekt završava u 6 mj. ove godine.

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te pružanje prilika učenicima i osoblju u programima strukovnog obrazovanja za usavršavanje u inozemstvu. Stjecanje i povećanje stručnih kompetencija učenika, povećanje kvalitete poučavanja, povezivanje obrazovnog sektora i tržišta rada, internacionalizacija ustanove, ali i povećanje jezičnih kompetencija učenika, razvijanje samostalnosti, upoznavanje drugih kultura, načina života i običaja zemlje domaćina.

Naš projekt usmjeren je na obavljanju stručne prakse u inozemstvu te stručna usavršavanja nastavnika. Također sudjelovanjem u Erasmus + projektima otvaraju nam se brojne mogućnosti rada na novim međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, istaknuo je ravnatelj škole Dragan Brkić.

U ovaj projekt uključeni su učenici svih zanimanja koje škola upisuje, a učenici stručnu praksu obavljaju u raznim poduzećima i školskim ustanovama. Inozemni partneri u ovom projektu su:

  • Biotehniški center Naklo-  Naklo, Slovenija
  • Kroatische Wirtschaftsvereinigung  e.V. – Frankfurt, Njemačka
  • Zespol Szkol Ogrodniczych im. St. Szumca – Bielsku-Bialej, Poljska
  • Stichting AOC Terra – Groningen, Nizozemska
  • Arboretum Vočji potok – Slovenija

Sa svim ustanovama već dugi niz godina surađujemo tako da se možemo pohvaliti i dolaznim mobilnostima. Svake godine učenici BC Naklo dolaze u našu školu te zajedno sa vrtlarijom Krklec realiziraju stručnu praksu.

Mobilnost učenika traje 14 dana, od toga 10 dana se odnosi na praktičnu nastavu, a 4 dana na kulturološki sadržaj. Svaki učenik može sudjelovati na mobilnosti bez obzira na program koji je upisao. Vodimo se načelom jednakosti i jednakih šansi za sve te u projektne aktivnosti uključujemo sve skupine učenika. Projektom su pokriveni svi troškovi obavljanja stručne prakse u inozemstvu, napomenula je koordinatorica projekta Marina Šmidlehner.

posljednje objave