You are currently viewing Znanjem za bolje sutra 2021

Znanjem za bolje sutra 2021

O projektu:

Erasmus +, Znanjem za bolje sutra 2021

Broj projekta: 2021-1-HR01-KA121-VET000010565

Vrijednost projekta: 77.095,20 EUR.

Nositelj projekta: Srednja škola „Arboretum Opeka“

Agencija za mobilnost i programe EU u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2021. g. za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1, područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, prihvatila je projektni prijedlog Srednje škole „Arboretum Opeka“. U ovaj projekt uključeno je 27 učenika, 2 strukovna nastavnika iz ugostiteljstva koji sudjeluju na stručnom usavršavanju te 4 nastavnika u funkciji pratitelja.

Projekt je namijenjen učenicima svih programa koje škola upisuje  (cvjećar, poljoprivredni gospodarstvenik, vrtlar, agrotehničar, veterinarski tehničar, kuhar, pomoćni vrtlar, pomoćni kuhara slastičar) u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemnim poduzećima i školskim ustanovama.

Mobilnost traje 14 dana, od toga 10 dana učenici odrađuju praktičnu nastavu u trajanju od 8 sati dnevno, a 4 dana se odnose na kulturološki sadržaj-razgledavanja, upoznavanje sredine u kojoj učenici borave. Sa učenicima ide profesor pratitelj koji mora biti 100% posvećen učenicima. Ove godine dvoje učenika sudjeluju u mobilnosti koja traje 60 dana.

Troškovi mobilnosti se pokrivaju iz životnih i  putnih troškova koja su osigurana financijskom potporom projekta

Projektni inozemni partneri :

Biotehniški center Naklo-  Naklo, Slovenija

Kroatische Wirtschaftsvereinigung  e.V. – Frankfurt, Njemačka

IPEA La Reid – Belgija

Cilj programa Erasmus+ je poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te pružanje prilike učenicima i osoblju za usavršavanje u inozemstvu. Stjecanje i povećanje stručnih kompetencija, povećanje kvalitete poučavanja, povezivanje obrazovnog sektora i tržišta rada, internacionalizacija ustanove, ali i povećanje jezičnih kompetencija, razvijanje samostalnosti, upoznavanje drugih kultura, načina života i običaja zemlje domaćina.

Srednja škola „Arboretum Opeka “  ujedno je dobitnica  povelje za mobilnost koja predstavlja priznanje za prethodno kvalitetno provedene mobilnosti učenika i nastavnika odnosno akreditacija organizacija s dokazanim uspjehom u organizaciji visokokvalitetne mobilnosti učenika i osoblja u SOO-u. Osoba za kontakt: Marina Šmidlehner

Biotehniški center Naklo

Kroatische Wirtschaftsvereinigung e.V.

– Frakkfurt, Njemačka