RCK SOFT

The project was co-financed by the European Union from the European Social Fund

NAZIV PROJEKTA:

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi  „Arboretum Opeka“, ref.br. UP.03.3.1.04.0005

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

CILJ PROJEKTA:

Uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti “Arboretum Opeka” unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru poljoprivrede. Provedbom projekta će se stvoriti uvjeti za pružanje teorijskih i praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju te će se povećati njihova mogućnost ulaska u tržište rada.

OPIS PROJEKTA:

Uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti “Arboretum Opeka” unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru poljoprivrede. Provedbom projekta će se stvoriti uvjeti za pružanje teorijskih i praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju te će se povećati njihova mogućnost ulaska u tržište rada.

Za usklađivanje postojećih programa s HKO i povećanje udjela praktičnog rada u nastavi potrebno je modernim tehnologijama opremiti kapacitete RCK npr. laboratorije i prostore za istraživački i praktični rad. Odgojno-obrazovne ustanove pa tako i RCK Opeka trebaju značajnu podršku u prilagodbi i promjeni ponude programa što će se ostvariti provedbom aktivnosti ovog projekta  uključivanjem partnerskih ustanova i uspostavom organizacije rada i razvoja RCK, razvojem 5 SZ-a, 7 SK-a, 3 SKU, razvojem 1 individualiziranog programa za osobe s invaliditetom, modernizacijom 1 programa redovitog SO te razvojem programa obrazovanja odraslih i to: 1 program usavršavanja, 2 programa osposobljavanja te 15 programa neformalnog obrazovanja. Jačat će kompetencije odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca za provedbu tih programa te promovirati strukovna zanimanja i rad RCK-a. Sve navedeno usko je povezano s nabavom specijalizirane i IKT opreme, izradom i nabavom nastavnih, didaktičkih i drugih materijala te pomoćnih nastavnih sredstava za rad.

VRIJEDNOST PROJEKTA I EU FINANCIRANJE:

Ukupna vrijednost projekta, ujedno i iznos bespovratnih sredstava jest 49.363.724,91 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog  fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 3 .Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

29.06.2020. – 29.12.2023.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  1. Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti

Realizacijom ovog projektnog elementa stvorit će se nužni organizacijski, administrativno-upravni, stručni i logistički uvjeti važni za rad RCK-a. Navedene aktivnosti će isto tako usmjeravati RCK i partnerske organizacije u uspostavi daljnje suradnje, partnerstva, koordinacije, umrežavanja, kao i strateško promišljanje i planiranje u skladu utvrđenim kriterijima prema postavljenim ciljevima RCK-a.

  1. Razvoj i unapređenje te provedba programa redovitoga strukovnog  obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK-u

Realizacijom elementa stvorit će se podloge za razvoj i unaprjeđenje programa str. obrazovanja, (ne)formalnih programa RCK-a s naglaskom na inovativne metode poučavanja i modele učenja. Nabavkom specijalizirane opreme i nastavnih sredstava poboljšat će se uvjeti za provedbu str. obrazovanja i obraz. odraslih. Prof. usmjeravanjem različitih korisnika RCK-a unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu, nastavak obrazovanja i uključivanje na tržište rada što je u skladu sa svrhom projekta.

  1. Jačanje kompetencija OO radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih

Provedbom elementa razvijaju se i organiziraju programi stručnog usavršavanja za o-o radnike i za nastavnike poljoprivredne struke te se sudjelovanjem na studijskim posjetima razmjenjuju iskustva sa sličnim centrima koji djeluju u području strukovnog obrazovanja u  poljoprivredi s ciljem jačanja kadrovskih uvjeta u RCK-u što je u skladu sa svrhom projekta.

  1. Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK-a

Provedbom elementa organizira se promo kampanja prvenstveno za potencijalne korisnike o mogućnostima koje RCK pruža, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon stjecanja kvalifikacije te se povezuju polaznici RCK-a sa poslodavcima. Osigurava se kvalitetan sustav podrške kod pripreme za natjecanja u vještinama u području floristike i hortikulture. Sve zajedno čini važan korak u uspostavi rada RCK-a kao dobro strukturiranog mjesta naprednih mogućnosti učenja i usavršavanja za tržište rada.

  1. Promidžba i vidljivost
  1. Upravljanje projektom i administracija

PARTNERI NA PROJEKTU:  Varaždinska županija

         Srednja škola Bedekovčina,

         Sveučilište u Zagrebu Agronomski Fakultet,

         Parkovi d.d., Varaždin

         Srednja škola Ludbreg

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

marina.majhen@gmail.com

 

Završna konferencija projekta „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi“

Uspostava programskih i kadrovskih uvjeta s ciljem unapređenja mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenika i odraslih polaznika programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u (pod)sektoru poljoprivrede bila je svrha projekta „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“, a čiji rezultati su predstavljeni na završnoj konferenciji.

Kao što je naglasio ravnatelj Srednje škole „Arboretum Opeka“ Dragan Brkić, projekt je od iznimnog značaja kako za samu školu, tako i za Varaždinsku županiju, ali i cijelu regiju.

  • Zadatak ovog projekta bio je stvoriti uvjete za rad Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi, odnosno razvoj i unaprjeđenje te provedbu programa kako redovitog strukovnog obrazovanja, tako i formalnog i neformalnog programa obrazovanja odraslih, jačanje kompetencija djelatnika, promocija strukovnih zanimanja, kao i stvaranje materijalno-tehničkih uvjeta. Njime podižemo kvalitetu izvođenja nastave, kako praktične tako i teorijske, omogućuje se razmjena znanja i iskustva među sudionicima projekta, te se povezujemo s gospodarstvenicima. Sva dosadašnja naša nastojanja, pa i putem ovom projekta su prepoznata što nam potvrđuje sve veći interes djece za upis u poljoprivredna zanimanja koja su nam do prije dvije godine bila problematična – rekao je ravnatelj Brkić.

Zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec istaknula je zadovoljstvo što može prisustvovati završnoj konferenciji projekta od kojeg će koristi imati ne samo učenici ove škole i djelatnici, već i odrasli, poljoprivrednici, znanstvena zajednica, ali i sva druga zainteresirana javnost.

  • Razvoj znanja zapravo je razvoj i poljoprivrede, gospodarstva i cijelog društva i upravo ovaj regionalni centar kompetentnosti spoj je tog znanja, gospodarstva i poljoprivrede. Pametna i održiva poljoprivreda je budućnost a mi smo ovim projektom ojačali  kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika kao i promovirali važnost strukovnog zanimanja. Kao županija želimo se pozicionirati kao regionalni lider u inovacijama, prenošenju znanja i edukaciji poljoprivrednika i mislim da ćemo zahvaljujući i ovom projektu u tome u uspjeti – rekla je zamjenica Zagorec zahvalivši se svima koji su sudjelovali u ovom projektu.

Saborski zastupnik, ujedno i predsjednik Općinskog vijeća Općine Vinica Predrag Štromar pohvalio je projekt zahvaljujući kojem će Vinica postati ne samo poželjno mjesto za školovanje budućih poljoprivrednih stručnjaka, već i mjesto jakog turizma u ovom dijelu Hrvatske.

  • Zahvaljujući ovoj školi, odnosno Centru, dvorcu Opeka koji se obnavlja, ali i potpunoj revitalizaciji samog Arboretuma koje nas tek očekuje, ovo mjesto ponudit će učenicima da stečeno znanje u školi primjene i nadograde odmah sa sadržajem koje će biti u dvorcu te u direktnom kontaktu s prirodom, odnosno hortikulturom samog parka – rekao je saborski zastupnik Štromar zahvalivši se i bivšoj ministrici znanosi i obrazovanja Blaženki Divjak koja je prepoznala važnost ovog projekta.

Načelnik Općine Vinica dr. sc. Branimir Štimec prisjetio se kako je bilo biti učenik 90-tih godina 20. stoljeća kada je Hrvatska bila u ratu, i kada su se borili s izazovima kao što su topla voda ili grijanje.

  • Danas Vinica, zahvaljujući ovom projektu, novim prostorima, programima postaje središte obrazovanja u poljoprivredi. Danas se našim učenicima, zahvaljujući razmjeni, suradnji i praski otvaraju vrata u Europsku uniju i u svijet. Meni kao načelnik preostaje samo da čestitam ravnatelju škole, Varaždinskoj županiji i saborskom zastupniku Predragu Štromaru koji su od samog početka bili uključeni u ovaj projekt – zaključio je načelnik Štimec.

Projekt „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ koji se provodio od srpnja 2020. godine do prosinca ove godine financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.720.724,97 eura, a intenzitet potpore iznosi 100 posto.

posljednje objave

3. Poljoprivredni sajam Agrofest

U sklopu EU projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi, Srednja škola „Arboretum Opeka“ organizira 3. Poljoprivredni sajam Agrofest koji će se održati u krugu

Read More »