Trenutno pregledavate Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave – Nabava računalne opreme

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave – Nabava računalne opreme

Nabava računalne opreme

U prilogu se nalaze dokumnti za dostavu ponuda u postupku jednostave nabave za predmet nabave – Nabava računalne opreme koju provodi Srednja škola „Arboretum Opeka“, Vinička 53, Marčan, 42243 Maruševec OIB: 07662038503.

Krajnji rok za podnošenje ponude je 21.07.2023. godine do 10:00 sati.