Trenutno pregledavate Studijski posjet Austrija, Klagenfurt – 19.06.2023.

Studijski posjet Austrija, Klagenfurt – 19.06.2023.

U sklopu projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“, nastavnici Srednje škole “Arboretum Opeka”, partnera na projektu SŠ Bedekovčina, SŠ Ludbreg i mentori zaposleni kod poslodavca 19.06.2023. posjetili su obrazovni Centar Ehrental u Klagenfurtu. Uz obrazovni centar obišli su i proizvođača dendrološkog bilja i cvijeća sa kojima Centar surađuje.