Trenutno pregledavate Postupak jednostavne nabave “Materijali i pomoćna nastavna sredstva – modeli, makete, uzorci”

Postupak jednostavne nabave “Materijali i pomoćna nastavna sredstva – modeli, makete, uzorci”

Srednja škola “Arboretum Opeka” provodi postupak jednostavne nabave “Materijali i pomoćna nastavna sredstva – modeli, makete, uzorci”, evidencijski broj nabave: 2023-28, u sklopu projekta „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi “Arboretum Opeka” koji se financira kroz „Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 3 .Obrazovanje i cjeloživotno učenje“.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda, a sukladno Pozivu na dostavu ponuda.