Trenutno pregledavate OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Srednje škole “Arboretum Opeka”

Sukladno raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole “Arboretum Opeka” objavljenom u Narodnim novinama br: 2/2022.  dana 05. siječnja 2022. godine i objavljenom na mrežnim stranicama Srednje škole “Arboretum Opeka”, dana 05. siječnja 2022. godine, Školski odbor Srednje škole “Arboretum Opeka”  je na 18. sjednici održanoj 03. veljače 2022. godine donio

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJA Srednje škole “Arboretum Opeka”

  1. Dragan Brkić, dipl.inf., imenuje se ravnateljem Srednje škole „Arboretum Opeka“, na vrijeme od pet godina.
  2. Mandat ravnatelju počinje teći dana 17. ožujka 2022. godine.

Prethodna suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nije uskraćena na Odluku o imenovanju ravnatelja Škole u zakonskom roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću i Odluke o imenovanju ravnatelja Škole te se, sukladno članku 127., stavku 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, smatra da je suglasnost ministra dana.

U skladu s navedenim Odluka o imenovanju Dragana Brkića, dipl.inf., ravnateljem Srednje škole “Arboretum Opeka”  od 03. veljače 2022. godine (KLASA: 007-04/22-01/2;URBROJ:2186-153-07-22-3) stupila je na snagu 23. veljače 2022. godine.