Trenutno pregledavate Nabava usluge organizacije osvježenja za sudionike u aktivnostima projekta RCK Opeka.

Nabava usluge organizacije osvježenja za sudionike u aktivnostima projekta RCK Opeka.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE
ZA PREDMET NABAVE

Usluge  organizacije osvježenja za sudionike u aktivnostima projekta RCK Opeka

Evidencijski broj nabave: 2022-36